THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN

Nợ xấu chưa nhẹ gánh

Nợ xấu chưa nhẹ gánh

(ĐTCK) Nợ xấu vẫn là áp lực lớn, chưa kể các khoản nợ tái cơ cấu đến từ Thông tư số