PC Bắc Ninh đóng điện các TBA phân phối trên địa bàn huyện Tiên Du

Vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã phối hợp với nhà thầu thi công xong các trạm biến áp (TBA) phân phối thuộc dự án đầu tư xây dựng “Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2022”.

TBA Lạc Vệ 1 có công xuất 320kVA-35(22)/0,4kV đã được đóng điện đưa vào vận hành.


Dự án với tổng mức đầu tư 14,55 tỷ đồng, nhằm nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI.

Theo đó, qui mô của dự án: Xây dựng mới 0,65 km tuyến cáp ngầm 35kV; xây dựng mới 0,65km tuyến cáp ngầm 22kV và 0,94km đường dây trên không (trong đó 0,81km tuyến đường dây 35kV và 0,13km tuyến đường dây 22kV); Xây dựng mới 06 TBA (02 TBA 320kVA-22/0,4kV; 03 TBA 320kVA-35/0,4kV; và 01 TBA250kVA-35/0,4kV); Xây dựng mới 2,4 km đường dây 0,4kV và cải tạo 13,4 km ĐZ 0,4kV.

Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch, lãnh đạo PC Bắc Ninh đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án, Điện lực Tiên Du phối hợp với các Sở bản ngành và chính quyền địa phương để giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và yêu cầu các nhà thầu thi công dự án tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc để thực hiện các gói thầu xây lắp.

Sau khi đưa vào vận hành, khai thác các dự án đầu tư xây dựng năm 2022 trên địa bàn khu vực huyện Tiên Du sẽ đảm bảo các mục tiêu cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải; Lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, phù hợp với quy hoạch của khu vực...

Nguồn Internet