Công trình đã thi công

Khu du lịch Xanh Lăng Cô

Khu du lịch Xanh Lăng Cô

Địa điểm xây dựng: Thị Trấn Lăng Cô – huyện Phú Lộc – Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ